Extra

Betekenis economie
Deze powerpoint gaat over de veranderende maatschappij en de ontwikkelingen die daar invloed op hebben gehad. Deze ontwikkelngen liggen ten grondslag aan de opkomst van het nieuwe denken en daarmee het conceptdenken.
Experience economy
Deze powerpoint gaat over de experience economy. Inmiddels groeien we alweer bijna ‘uit’ de experience economy en worden we om onze oren geslagen met begrippen als aandachteconomie, betekenis economie en transformatie economy. De basis ligt bij de experience economy.
Artikelen bij hoofdstuk 1
Per hoofdstuk kun je hier artikelen vinden die aansluiten bij onze theorie. Deze artikelen kunnen als aanvulling tijdens de lessen gebruikt worden. De artikelen bij hoofdstuk 1 gaan over de context o.a: de creatieve industrie, creativiteit, het nieuwe denken en de veranderende economie.