Het boek

Het boek Conceptdenken is een onderwijsboek voor het HBO dat een uitleg geeft over het belang en de mogelijkheden van conceptdenken binnen de creatieve industrie. Voor de volgende studies zou dit boek interessant kunnen zijn: communicatie, media en entertainment, vrijetijdsmanagement, design, lifestyle
en alle andere studies die raakvlakken hebben met het vakgebied conceptontwikkeling. Behalve voor gebruik in creatief onderwijs is dit boek ook interessant voor professionals binnen de creatieve industrie en andere geïnteresseerden in concepten en conceptontwikkeling. De inhoud van het boek is erop gericht om studenten op een laagdrempelige, inspirerende en creatieve manier mee te nemen naar de wereld van concepten en de ontwikkeling hiervan. De uitgebreide en gevarieerde voorbeelden die in het boek te vinden zijn, stimuleren het verbeeldingsvermogen van de lezer. Lezers worden uitgedaagd om de door de auteurs ontwikkelde methode te gebruiken om zelf concepten te ontwikkelen. Het boek bestaat uit drie delen: basis, praktijk (20 cases) en 47 tools. De boeken die over conceptontwikkeling zijn verschenen vaak een specifieke visie op conceptontwikkeling en missen vaak de praktische tools om zelf aan de slag te gaan. De meeste literatuur richt zich bovendien op de reclamewereld. Conceptdenken kijkt breder dan alleen naar reclameconcepten. Het boek brengt
het begrip concept, conceptontwikkeling en de relatie tot de praktijk in kaart.

Titel: Conceptdenken
Ondertitel: Van slapend naar levend, Basisboek conceptontwikkeling
Auteurs: Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel
Uitgever: BIS Publishers BV
ISBN: 9789063693206
Aantal pagina’s: 256
Afmetingen: 20 cm x 25 cm
Prijs: 34 euro
Geplande verschijningsdatum: 15 juli 2013